Dronningveien 2

AREAL

arkitekter

MNAL, SAFA


Øvre Utsiktsvei 10

1450 Nesoddtangen


tel:     63 79 65 00

mob:  450 27 600

mail: orjan@areal-arkitekter.no


org.nr:  913 834 402

Grunnkart med frisiktsone.

Underlag til U-gradsberegningen:


Areal = 1253,1 m2


I U-gradsberegningen måles tomten til midten av den regulerte veien.

Reguleringskart med frisiktsone.

Underlag til U-gradsberegningen:


Areal = 1253,1 m2


I U-gradsberegningen måles tomten til midten av den regulerte veien.


Legg merke til at de ander frisiktssonene ikke er blitt omregulert.

Copyright © All Rights Reserved