Boligfelt

Hjem

Boligfelt

Husene er plassert på begge sider av en parkeringskjeller på en slik måte at det er mulig å komme direkte fra parkeringskjelleren til leilighetene. 


Feltet er kan med letthet deles i flere byggetrinn


Alle leiligheter har enten egen balkong eller privat terrasse på bakkeplan.  Mesteparten av utearealet er dokk fellesareal.  

Copyright © All Rights Reserved