Sentral godkjenning

Hjem

AREAL

arkitekter


Vi har sentralgodkjenning i følgende områder: 


Prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 3


Arkitektonisk utforming av:


- Byggverk i arkitektonisk krevende sammenheng, historisk miljø eller by- og tettstedsmiljø.


- Flerfunksjonelle og komplekse byggverk med store krav til planløsning og terrengtilpasning.


Prosjektering av Utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2


Landskapsutforming av:


- Opparbeidelse og planering inkludert åpen overvannshåndtering av mindre grøntanlegg og idrettsanlegg, som for eksempel små parker og lekeplasser, i områder hvor håndtering av overvann er ansett å være av mindre betydning for konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet


- Legging av dekker med belegningsstein på veger og plasser beregnet for tung trafikk som for eksempel hovedferdselsårer i byer og områder for varelevering.


- Planering, utførelse av forstøtningskonstruksjoner og skråningsbeskyttelse tilsvarende «vanskelige forhold» i følge Vegvesenets normal N200.Copyright © All Rights Reserved