Enebolig Nesodden

Haakons vei 10 - Nabovarsling

Copyright © All Rights ReservedGrunnkart uten frisiktsone. Grunnlag %BYA-beregningen:


Areal = 828 m2


Obs. I øst, langs Mokleiva, er den delen av selve tomta, som havner under den regulerte veien, ikke tatt med.

Reguleringskart uten frisiktsone.

Underlag til U-gradsberegningen:


Areal = 927,2 m2


I U-gradsberegningen måles tomten til midten av den regulerte veien.

Grunnkart med frisiktsone.

Underlag til U-gradsberegningen:


Areal = 1253,1 m2


I U-gradsberegningen måles tomten til midten av den regulerte veien.

Reguleringskart med frisiktsone.

Underlag til U-gradsberegningen:


Areal = 1253,1 m2


I U-gradsberegningen måles tomten til midten av den regulerte veien.


Legg merke til at de ander frisiktssonene ikke er blitt omregulert.