Enebolig Nesodden

Hjem

AREAL

arkitekter

AREAL

arkitekter

MNAL, SAFA


Øvre Utsiktsvei 10

1450 Nesoddtangen


tel:     63 79 65 00

mob:  450 27 600

mail: orjan@areal-arkitekter.no


org.nr:  913 834 402

I utgangspunktet er selve tomta 1009 m2.

Reguleringskart uten frisiktssone.   Grunnlaget for %BYA-beregningen:


Areal = 828 m2


Det nordøstlige hjørtnet av tomta, som i dag er reguelrt som annen veigrunn,  er ikke med.Grunnkart uten frisiktsone. Grunnlag %BYA-beregningen:


Areal = 828 m2


Obs. I øst, langs Mokleiva, er den delen av selve tomta, som havner under den regulerte veien, ikke tatt med.

Reguleringskart uten frisiktsone.

Underlag til U-gradsberegningen:


Areal = 927,2 m2


I U-gradsberegningen måles tomten til midten av den regulerte veien.

Grunnkart med frisiktsone.

Underlag til U-gradsberegningen:


Areal = 1253,1 m2


I U-gradsberegningen måles tomten til midten av den regulerte veien.

Reguleringskart med frisiktsone.

Underlag til U-gradsberegningen:


Areal = 1253,1 m2


I U-gradsberegningen måles tomten til midten av den regulerte veien.


Legg merke til at de ander frisiktssonene ikke er blitt omregulert.

Haakons vei 10 - Nabovarsling

Copyright © All Rights Reserved