Sentral godkjenning

Hjem

AREAL

 

Vi har sentralgodkjenning i følgende områder:

 

Prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 3

 

Arkitektonisk utforming av:

 

- Byggverk i arkitektonisk krevende sammenheng, historisk miljø eller by- og tettstedsmiljø.

 

- Flerfunksjonelle og komplekse byggverk med store krav til planløsning og terrengtilpasning.

 

Prosjektering av Utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2

 

Landskapsutforming av:

 

- Opparbeidelse og planering inkludert åpen overvannshåndtering av mindre grøntanlegg og idrettsanlegg, som for eksempel små parker og lekeplasser, i områder hvor håndtering av overvann er ansett å være av mindre betydning for konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet

 

- Legging av dekker med belegningsstein på veger og plasser beregnet for tung trafikk som for eksempel hovedferdselsårer i byer og områder for varelevering.

 

- Planering, utførelse av forstøtningskonstruksjoner og skråningsbeskyttelse tilsvarende «vanskelige forhold» i følge Vegvesenets normal N200.

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved