Haakons vei 5

Hjem

AREAL

arkitekter

AREAL

arkitekter

MNAL, SAFA

 

Øvre Utsiktsvei 10

1450 Nesoddtangen

 

tel: 63 79 65 00

mob: 450 27 600

mail: orjan@areal-arkitekter.no

 

org.nr: 913 834 402

I utgangspunktet er selve tomta 1009 m2.

Reguleringskart uten frisiktssone. Grunnlaget for %BYA-beregningen:

 

Areal = 828 m2

 

Det nordøstlige hjørtnet av tomta, som i dag er reguelrt som annen veigrunn, er ikke med.

 

 

Grunnkart uten frisiktsone. Grunnlag %BYA-beregningen:

 

Areal = 828 m2

 

Obs. I øst, langs Mokleiva, er den delen av selve tomta, som havner under den regulerte veien, ikke tatt med.

Reguleringskart uten frisiktsone.

Underlag til U-gradsberegningen:

 

Areal = 927,2 m2

 

I U-gradsberegningen måles tomten til midten av den regulerte veien.

Grunnkart med frisiktsone.

Underlag til U-gradsberegningen:

 

Areal = 1253,1 m2

 

I U-gradsberegningen måles tomten til midten av den regulerte veien.

Reguleringskart med frisiktsone.

Underlag til U-gradsberegningen:

 

Areal = 1253,1 m2

 

I U-gradsberegningen måles tomten til midten av den regulerte veien.

 

Legg merke til at de ander frisiktssonene ikke er blitt omregulert.

Haakons vei 10 - Nabovarsling

Copyright © All Rights Reserved